زردی در نوزان
زردی در نوزادان یکی از مشکلات شایع میباشد. در این ویدئو سرکار خانم دکتر پروانه شیرخوانی متخصص نوزادان در این رابطه توضیحاتی ارائه میدهند...
جناب آقای دکتر وحید ملکی متخصص تغذیه بیمارستان میلاد پیرامون بد غذایی در کودکان توضیح میدهند و راه حل های این مشکل را نیز بیان میکنند...
جناب آقای دکتر پیمان رستگاری متخصص اطفال در این ویدئو رفلاکس نوزادان را توضیح میدهند وراه حل هایی در این مورد شرح میدهند...
حق کپی رایت © 2024 نیکسان سلامت بهبود