آلرژی (حساسیت) غذایی یك واكنش ناخواسته بدن در اثر پاسخ ایمنی اختصاصی در برابر یك ماده غذایی است. در این حالت ، سیستم ایمنی برخی از مواد غذایی را به عنوان یک مهاجم خارجی شناسایی کرده و به آن واکنش نشان می دهد. در اثر این واکنش برخی علائم مثل کهیر ، خارش پوست ، حالت تهوع و یا سردرد ایجاد می شود. آلرژن های غذایی ترکیبات خاصی از غذا یا اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی (مخصوصاً پروتئینها) هستند که توسط سلول های ایمنی اختصاصی بعنوان  آنتی ژن شناسایی می شوند. با توجه به اینکه اولین ماده غذایی مصرف شده توسط اطفال شیر است ، شایع ترین پروتئینی که باعث حساسیت غذایی در کودکان می شود پروتئین شیر گاو است.

بیشتر موارد آلرژی غذایی در کودکان در اولین سال زندگی اتفاق می افتد. بروز آلرژی ممکن است سریع و بلافاصله در مدت چند دقیقه تا 1 تا 2 ساعت پس از مصرف ماده آلرژی زا باشد. آلرژی در کودکان گاهی بعد از 1 تا 2 روز بصورت دل درد ، استفراغ و اسهال خونی بروز می کند.

درمان آلرژی غذایی

  •  آلرژی‌ غذایی‌ در کودکان‌ معمولاً بعد از 4-2 سالگی‌ برطرف‌ می‌شود.
  •  افرادی‌ که‌ آلرژی‌ غذایی‌ شدیدی‌ به‌ یک‌ نوع‌ غذا دارند ، باید از خوردن‌ آن‌ غذا پرهیز کنند.
  • دارویی‌ برای‌ درمان‌ قطعی آلرژی‌ غذایی‌ وجود ندارد ، اما می‌توان برخی‌ داروها را‌ برای‌ کاهش‌ یا برطرف کردن علائم‌ استفاده‌ کرد.

منابع:

شبکه جامع آلرژی

http://www.daneshnameh.roshd.ir