اسید آراشیدونیک در سلول های بدن و به صورت فراوان در مغز ، ماهیچه و کبد وجود دارد. اسيد آراشيدونيک که جزء اسیدهای چرب امگا 6 است ، براى کودکان ضرورى بوده اما در بدن بزرگسالان از پیش ساز آن یعنی اسيد لينولئيک ساخته مى‌شود.

اسید آراشیدونیک یکی از چربی های مهم زیستی است که نقش مهمی در سلامت انسان دارد. این اسید چرب در سلول های بدن و به صورت فراوان در مغز ، ماهیچه و کبد وجود دارد. اسيد آراشيدونيک که جزء اسیدهای چرب امگا 6 است ، براى کودکان ضرورى بوده اما در بدن بزرگسالان از پیش ساز آن یعنی اسيد لينولئيک ساخته مى‌شود.

اهمیت  AA  برای نوزاد:

  • تکامل سیستم مغزی و عصبی
  • افزایش قدرت حل مسئله و بهبود یادگیری
  • تکامل بهتر قدرت بینایی
  • افزایش قدرت ایمنی بدن

DHA

DHA (دوکوزاهگزانوئیک اسید) یک اسید چرب مفید برای بدن است كه در ماهيان چرب به مقدار زیاد وجود دارد. این اسید چرب که جزء اسیدهای چرب امگا3 است، در شیر مادر نیز وجود دارد و نقش مهمی در رشد و تکامل نوزاد دارد. DHA  جزء اصلی ساختار مغز ، سیستم عصبی و چشم است. DHA در سه ماه آخر بارداری و دو سال اول بعد از تولد در غشای شبکیه چشم و قسمت خاکستری مغز تجمع می یابد و در تکامل بینایی و سیستم عصبی نوزادان نقش مهمی دارد.


اهمیت DHA برای نوزاد:

  • بهبود عملکرد مغز
  •  بهبود حافظه و یادگیری
  •  افزایش قدرت بینایی
  •  افزایش قدرت ایمنی بدن

تأثیر AA و  DHA بر روی هوش کودک

همانطور که در شکل زیر مشخص است ، افزایش نسبت DHA/AA اثر مثبتی بر روی نمرات تست هوش کودکان 6ساله دارد. به طوری که بهترین نسبت DHA/AA در فرمولا برابر با 1 است.


منابع:

P. Garg, et al., Role of DHA, ARA, & phospholipids in brain development: An Indian perspective, Clin Epidemiol Glob Health (2017).

E.L. Lien, C. Richard, D.R. Hoffman. DHA and ARA addition to infant formula: current status and future research directions. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids (2017).

B. Jasani, K. Simmer, S.K. Patole, S.C. Rao, Long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term., Cochrane Database Syst. Rev. 3 (2017).

John Colombo, D. Jill Shaddy, Elizabeth H. Kerling, Kathleen M. Gustafson and Susan E. Carlson, DHA and ARA Balance in Developmental Outcomes, Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids (2017)