شیرخشک تروویتال 2 مناسب برای نوزادان 6 تا 12 ماهه تروویتال 2 فرمولای مخصوص شیرخواران از 6 تا 12 ماهگی است. تروویتال 2 از شیـر تازه گاو و فرمولاسیون آن بر اساس ترکیبات شیر مادر تهیه شده است. تروویتال 2 شامل همه مواد مغذی ضروری جهت تأمین نیازهای شیرخوار شامل انرژی ، انواع پروتئین و کربوهیدرات ، اسیدهای چرب ضروری ، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر ترکیبات می باشد.
در فرمولاسیون تروویتال 2 علاوه بر لاکتوز از مالتودکسترین (کربوهیدرات) نیز استفاده شده است. با توجه به تغییر نیازهای تغذیه ای کودک ، در تروویتال 2 در مقایسه با تروویتال 1 ، مقدار پروتئین بیشتر و چربی کمتر است. همچنین در تروویتال 2 نسبت به تروویتال 1 ، مقادیر اکثر مواد معدنی بیشتر و مقدار اکثر ویتامین ها کمتر است.
این محصول براساس استانداردها و توصیه نامه های علمی از قبیل ESPGHAN و EU Directive و CODEX ALIMENTARIUS تهیه شده و این استـانداردهـا را در مقـادیر بـهینه پوشش می دهد.

  • تروویتال 2 حاوی اسیدهای چرب AA و DHA است.
  • تروویتال 2 حاوی پری بیوتیک های GOS و FOS با نسبت مناسب (9 به 1) است.
  • این محصول  حاوی 5 نوع نوکلئوتید است.
  • همچنین تروویتال 2 حاوی اسید سیالیک نیز هست.
    تروویتال محصولی فاقد گلوتن بوده و بیماران سلیاکی نیز می توانند از این محصول استفاده کنند.