تغذیه کودک از یک سالگی تا سه سالگی

تغذیه صحیح در دوران کودکی ، خصوصاً یک تا سه سالگی بسیار مهم است. تغذیه ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن کلیه نیازهای بدن تنظیم شده باشد ، باعث تأمین سلامت کودک می شود. غذا خوردن یکی از نیازهای ذاتی و دائمی کودک است و مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر محسوب می شود. تغذیه صحیح باعث رشد مطلوب و سلامت جسم و روان کودک خواهد شد. علاوه بر این ، غذا باعث تأمین انرژی برای بدن شده و در نتیجه باعث حفظ سلامتی بافت ها و بهبود عملکرد اندام های مختلف بدن می شود. بدلیل وجود ترکیبات بسیار مفید در شیر مادر ، بهترین غذا برای کودکان بالای یک سال شیر مادر است. اما در برخی موارد مثل کافی نبودن شیر مادر ، باید جایگزینی برای آن پیدا کرد. بدین منظور دو جایگزین وجود دارد: یکی استفاده از شیر گاو و دیگری استفاده از یک فرمولای مناسب (فرمولای مخصوص کودکان بالای یکسال).

مصرف شیر گاو توسط کودکان بالای یک سال ، باعث دریافت ناکافی مواد مغذی مهم مثل آلفالینولنیک اسید ، آهن ، مس ، ویتامین C ، ویتامین D و زینک می شود. زیرا مقادیر این ترکیبات در شیر گاو کمتر از نیاز کودک می باشد و نیاز کودک به مواد مغذی را تأمین نمی کند. در حالیکه فرمولای مخصوص کودکان بالای یکسال حاوی ترکیبات نزدیک به شیر مادر بوده و باعث تأمین مناسب نیازهای تغذیه ای و رشد مطلوب کودک می گردد.

دلایل اصلی نامناسب بودن شیر گاو جهت تغذیه کودکان 1 تا 3 سال عبارت است از:

  • وجود مقدار زیاد پروتئین
  •  وجود مقدار زیاد کازئین
  •  مقدار زیاد اسیدهای چرب اشباع
  •  مقدار ناچیز اسیدهای چرب ضروری
  •  مقدار بسیار کم مواد معدنی آهن، زینک و مس
  • مقدار ناچیز ویتامین های C, K, E
  • عدم وجود AA و DHA، نوکلئوتیدها و پری بیوتیک ها

منابع:

Soldavini, Jessica. "Krause's Food & The Nutrition Care Process." Journal of Nutrition Education and Behavior 51.10 (2019): 1225

https://nutr.mui.ac

https://iums.ac.ir