فروکتوالیگوساکاریدها (FOS) موادی هستند که باعث رشد باکتری های مفید روده می شوند.

فروکتوالیگوساکاریدها (FOSs) موادی هستند که باعث رشد باکتری های مفید روده می شوند. این ترکیبات در برخی خوراکی ها مثل پياز ، گندم ، موز ، گوجه فرنگی و عسل به مقادير کم وجود دارند. "فروکتوالیگوساکارید" از اتصال "گلوکز" به چند واحد (2 تا 7 واحد) "فروکتوز" تشکیل می شوند. این ماده در روده کوچک هضم و جذب نمی شود و بنابراین وارد روده بزرگ شده و توسط باکتری های مفید بدن مصرف می شود. فروکتوالیگوساکاریدهای طبیعی موجود در خوراکی ها دارای 2 تا 5 واحد "فروکتوز" در ساختار خود هستند (شکل زیر).
فروکتوالیگوساکاریدهای طبیعی موجود در خوراکی ها دارای 2 تا 5 واحد فروکتوز در ساختار خود هستند

اثرات مفید FOSs

  •  تحریک رشد باکتری های مفید روده
  • افزایش تعداد دفعات دفع و جلوگیری از یبوست
  • افزایش جذب کلسیم و منیزیم
  •  افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن

منابع:

Bruzzese,E.,Volpicelli,M.,Squeglia,V.,Bruzzese,D.,Salvini,F.,Bisceglia,M.,&Guarino, A. (2009). A formula containing galacto-and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: an observational study. Clinical Nutrition, 28(2), 156-161

Arslanoglu, S., Moro, G.E., & Boehm, G. (2007). Early supplementation of prebiotic oligosaccharides protects formula-fed infants against infections during the first 6 months of life. The Journal of nutrition, 137(11), 2420-2424